• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Науково-методична робота

У 2016-2020 н.р. робота педагогічного колективу спрямована на реалізацію методичної проблеми: «Підвищення рівня професійної компетентності вчителя як умова всебічного розвитку учнів та формування успішної особистості випускника гімназії».

Наказ про організацію, зміст і завдання науково - методичної роботи з педагогічними кадрами в 2017-2018 навчальному році.

Головна мета науково-методичної проблеми:

 • Забезпечення державних стандартів освіти;
 • Підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного вчителя;
 • Розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу;
 • Досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу;
 • Впровадження технологій навчання на виховання;
 • Створення психолого-педагогічних умов особистісно зорієнтованої системи навчання та виховання.

Завдання науково-методичної роботи:

 • Створення умов для оволодіння педагогами ІКТ технологіями;
 • Підвищення якості знань учнів з базових дисциплін навчального плану шляхом застосування вчителями сучасних інформаційних технологій;
 • Поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом створення класів профільного навчання, поглибленого вивчення навчальних предметів, введення спецкурсів, факультативних курсів, організації роботи гуртків.
 • Підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників;
 • Підвищення ефективності позаурочної роботи з навчальних предметів;
 • Продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;
 • Забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів;
 • Залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;
 • Поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях
Предметна комісія Науково-методична проблема
Вчителів математичних дисциплін Реалізація творчих можливостей учителя через систему новітніх педагогічних технологій з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу та формування активної пізнавальної діяльності учнів
Вчителів природничих дисциплін Формування вміння вчителя – один із факторів розвитку творчої особистості учня. Екологічна освіта і духовне виховання учнів
Вчителів української філології Особистісне зростання учнів при вивченні української словесності (аспекти педагогічного забезпечення)
Вчителів спортивно-оздоровчого напрямку Збереження життя і здоров’я учнів на уроках фізичної культури в умовах особистісно-орієнтованої освіти
Вчителів зарубіжної літератури і російської мови Підвищення якості знань та розвиток розумових здібностей учнів та основі впровадження сучасних педагогічних технологій
Вчителів історії та правознавства Інтерактивні методи навчання та нові освітні технології як засіб досягнення історичних компетентностей учнів
Вчителів іноземної філології Інформаційно-комунікативні технології на уроках іноземних мов
Учителів художньо-естетичного напрямку Застосування ІКТ у проектній діяльності учнів
Кiлькiсть переглядiв: 860

Коментарi