Науково-методична робота предметної комісії іноземної філології

Мета діяльності кафедри:
  1. Підвищувати рівень фахової теоретичної та практичної підготовки учителів шляхом удосконалення сучасних комунікативних методик викладання іноземних мов і шляхом ознайомлення з передовим педагогічним досвідом;
  2. Продовжувати роботу з вивчення та застосування на практиці інноваційних технологій у навчанні іноземних мов;
  3. Забезпечувати практичне опанування учнями гімназії мовленнєвих умінь на якісному рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі;
  4. Розвивати комунікативні та соціокультурні компетенції учнів через активізацію навчальної та творчої діяльності вчителів та учнів на уроках та у позакласній роботі;
  5. Створювати оптимальні умови для гармонійного розвитку та становлення особистості кожного учня гімназії;
  6. Удосконалювати знання, вміння та навички використання комп’ютерного обладнання та інтернету в навчальній діяльності та позакласній роботі.
Участь у науково-методичній роботі

Ефективною формою організації методичної роботи на кафедрі іноземної філології залишається засідання методичного об’єднання, де обговорюються актуальні проблеми навчально-виховної роботи з іноземних мов. Члени кафедри активні у роботі гімназійного МО. У 2010-2011 н.р. продовжується робота учителів англійської та німецької мови над проблемою «Навчання учнів методом проектів». Учителі та гімназисти володіють методикою створення проектних робіт (індивідуальних, в парах, групах), вчаться їх презентувати, оцінювати та порівнювати результати своєї діяльності. Проектна робота дає змогу покращити знання учнів, сприяти зацікавленості дітей іноземною мовою і зануренню в мовну атмосферу в шкільних умовах. Найкращі проектні роботи учнів гімназії були представлені на виставці під час проведення цьогорічного тижня іноземних мов - це міні-проекти-валентинки дітей 5-6 класів, які створювалися учнями до дня Св. Валентина, стінгазети учнів 10-11 класів, тематичні проекти учнів 8-9 класів, зразки мовних портфоліо учнів 6,7,10 та 11 класів.

При кафедрі іноземних мов діє творча група «Учнівське портфоліо – інноваційний аспект у викладанні іноземних мов» (керівник Бас В.О.). Вже здійснена робота по опрацюванню теоретичного матеріалу, проведено аналіз досвіду роботи з ЄМП за матеріалами інтернету, додатковою літературою. Учителі отримали творчі завдання по впровадженню проекту і зацікавлюють гімназистів до створення портфоліо. Учні класів поглибленого вивчення іноземної мови (7-А, 10-А,11-А), які вивчають дві іноземні мови - першу – англійську, другу – німецьку, та учні 6-А, 7-Б класів уже розпочали роботу над власними мовними портфоліо і працюють над їх поповненням. Хорошу методичну допомогу у створенні учнівських письмових робіт для проектів та мовних портфоліо забезпечують вправи та завдання підручників Британського видавництва «Longman» (Challenges, Success, Opportunities, Real Life, Friends) , за якими навчаються хлопчики і дівчатка класів іноземної філології та 2-х класів математичного профілю.

Участь в заходах

Учителі кафедри іноземних мов Бережна Л.М. та Черкун С.І., які атестувалися у цьому навчальному році,представляли захист своїх творчих лабораторій в усній формі та за допомогою комп’ютерних презентацій на засіданні гімназійної атестаційної комісії та районному методоб’єднанні учителів іноземних мов. Сиваш О.Ю., як голова районного методичного об’єднання учителів іноземних мов, брала участь у роботі районного виїзного методичного об’єднання учителів іноземних мов, постійно інформує колег гімназії та учителів іноземної філології району про зміни, доповнення щодо викладання іноземних мов, оформлення класних журналів.

Створена творча група учителів іноземних мов, яка працює над проблемою "Проектний підхід до формування предметних компетентностей учнів"

Використання ІКТ в навчальному процесі

/Files/images/nozemts/IMG_3628.JPG/Files/images/nozemts/IMG_4113.JPG/Files/images/nozemts/IMG_4122.JPG/Files/images/nozemts/IMG_4135.JPG/Files/images/nozemts/IMG_4145.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 238

Коментарi